Follow us
صفحه اصلی > محصولات > تصفیه آب
اتیلن دیامین تترا اسیدهای اسید (EDTA) CAS NO: 60-00-4

اتیلن دیامین تترا اسیدهای اسید (EDTA) CAS NO: 60-00-4

Ethylene Diamine Tetraacetic Acid یک آمینوپلی کربوکسیلیک اسید و یک جامد محلول در آب بدون رنگ و بی رنگ است. EDTA یک عامل کلاته است که انواع مختلف کاتیون های مختلف مانند CALCIUM را جذب می کند. این در تولید داروسازی و به عنوان یک افزودنی مواد غذایی استفاده می شود.