Follow us
صفحه اصلی > محصولات > حلالها
کایسن

کایسن

p-xylene (para-xylene) یک هیدروکربن معطر است. این یکی از سه ایزومر دی متیل بنزن است که به طور کلی به عنوان زایلن شناخته شده است. p-Xylene یک ماده شیمیایی مهم است. در میان برنامه های کاربردی صنعتی دیگر، این مواد اولیه در سنتز گسترده پلیمرهای مختلف است. که در...