Follow us
صفحه اصلی > محصولات > حلالها
يسبتيل الکل (نشان) شماره CAS: 78 تا 83-1

يسبتيل الکل (نشان) شماره CAS: 78 تا 83-1

Isobutanol الکل های آلیفاتیک است. Isobutanol بی رنگ و اشتعال، آلی ترکیب با بوی مشخصه است. Isobutanol به طور گسترده ای در صنعت، به عنوان حلال در واکنش های شیمیایی، و همچنین مواد شروع مفید برای سنتز آلی استفاده می شود. Isobutanol مایع قابل اشتعال است که باید ذخیره شود و مورد استفاده در زمینه های تهویه است. متوسط تحریک کننده به پوست و شدت تحریک کننده به چشم و غشای مخاطی و دستگاه تنفسی است. قرار گرفتن در معرض غلظت بالایی از بخار آن بیهوشی موقت می شود. Isobutanol گاهی اوقات به عنوان مؤلفه های فرار از ادرار یافت می شود و ناشی از متابولیسم میکروبی روده. Isobutanol به عنوان یکی از نشانگرهای شغلي با مخلوط حلال های اندازه گیری استفاده می شود. افزایش سطح الکل های آلیفاتیک در بيماران مبتلا به ديابت و انسولین.