Follow us
صفحه اصلی > محصولات > حلالها
بنزیل کلرید سیایاس شماره: 100-44-7

بنزیل کلرید سیایاس شماره: 100-44-7

بنزیل کلرید به عنوان یک ماده شیمیایی متوسط در تولید رنگ و صنایع دارویی خاص و به عنوان یک توسعه دهنده عکاسی استفاده می شود. اثرات حاد (کوتاه مدت) بنزیل کلرید از قرار گرفتن در معرض استنشاق در انسان شامل سوزش شدید در قسمت فوقانی دستگاه تنفسی، پوست، چشم و غشاء مخاطی و ریه آسیب همراه با ادم ریوی (مایع در ریه ها). قرار گرفتن در معرض غلظت های بالا نیز اثر بر سیستم عصبی مرکزی (CNS) باعث می شود.