Follow us
صفحه اصلی > محصولات > کشاورزی و داروسازی
تیوفن CAS No.:110-02-1

تیوفن CAS No.:110-02-1

تیوفن هتروسيليك ترکیب با فرمول C4H4S است. متشکل از یک حلقه پنج membered مسطح، معطر است که با واکنش های جانشینی گسترده آن نشان داده است. مایع بی رنگ با بوی مانند بنزن است. در بسیاری از واکنش های خود، آن را شبیه بنزن. ترکیبات مشابه تیوفن furan (C4H4O) selenophene (C4H4Se) و pyrrole (C4H4NH)، که هر تغییر با heteroatom در حلقه عبارتند از.