Follow us
صفحه اصلی > محصولات > کشاورزی و داروسازی
Para-Dichlorobenzene (PDCB) CAS NO: 106-46-7

Para-Dichlorobenzene (PDCB) CAS NO: 106-46-7

Paradichlorobenzene یک هیدروکربن معطر کلر است. این یک حشره کش و مواد دافع کننده است. این می تواند به عنوان مواد خام مواد سمی استفاده شود و همچنین می تواند به عنوان آفت کش استفاده شود. می تواند کنترل سموم چغندر، فیلوکسیر انگور، که به طور گسترده ای به عنوان یکی از کپک های قارچ استفاده می شود.