Follow us
صفحه اصلی > محصولات > کشاورزی و داروسازی
شماره CAS 90% اسید فرمیک (کودکانمان گام): 64-18-6

شماره CAS 90% اسید فرمیک (کودکانمان گام): 64-18-6

اسید فرمیک مایع بی رنگ داشتن بوی تند و نافذ در دمای اتاق است. آن misciblewith آب و اکثر حلال های آلی قطبی، andn تا حدودی محلول در هیدروکربن ها است. در هیدروکربن ها و در فاز بخار آن شامل هیدروژن پیوند ها به جای مولکول های فردی.