Follow us
صفحه اصلی > محصولات > مراقبت شخصی
سدیم لوریل اتر سولفات (SLES) CAS NO: 68585-34-2

سدیم لوریل اتر سولفات (SLES) CAS NO: 68585-34-2

سولفات سدیم لورث یک رب یا مایع سفید یا زرد رنگ است که در بسیاری از مواد مراقبت شخصی و تمیز کردن به عنوان مواد شوینده و سورفکتانت استفاده می شود. SLES عامل ارزان و بسیار موثر فوم است.