Follow us
صفحه اصلی > محصولات > مراقبت شخصی
EDTA .4Na CAS شماره: 13254-36-4

EDTA .4Na CAS شماره: 13254-36-4

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)، یک ماده شیمیایی است که برای اهداف صنعتی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. اولین بار توسط Ferdinand Münz در سال 1935 ساخته شد. این آمینوپلی کربوکسیلیک اسید و جامد بی رنگ و محلول در آب است.