Follow us
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
روند قیمت سیوکل هگزنن
May 24, 2018

پیش بینی شده است   بازار داخلی cyclohexanone رقابت شدید با فعالیت خرید کم در آغاز هفته جاری است، به خصوص بازرگانان بازار حلال گفت که فشار حمل و نقل بیشتر است .. گرچه پایین دست سیکلوهاکسانون در مراحل اولیه قیمت دوباره پر شده است، برخی از موجودی هنوز مصرف نشده است. در حال حاضر این معامله بوقلمون است زیرا قیمت ها در هفته جاری کاهش یافته است، منتظر و ببینید   حالت   در پایین ترین سطح در حال رقیب است. در طول هفته، فشار موجودی کارخانه به علت نظم در بازار به تعویق افتاد. اعتماد به بازار افزایش یافته توسط افزایش کوچک قیمت بنزن خالص، انتظار می رود که در بازار cyclohexanone افزایش یابد. اکثر آنها تصور می کردند که طرف عرضه تنگ است و در بالادست و پایین دست دارای چندین محرک مثبت است. به نظر می رسد که برای آزمایش مقاومت در بازار کوتاه سیکولا هگزانون تنظیم شده است