Follow us
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
MMA: پیش بینی بازار صبح امروز بازار MMA
May 08, 2018تمرکز بازار داخلی MMA روز گذشته به سمت پایین حرکت کرد. فقدان دستورالعمل های جدید اطلاعات منجر به شور و شوق بیشتری برای حمل و نقل توسط حامل، شور و شوق پایین برای خرید توسط تولید کنندگان در پایین دست و عدم تمایل به خرید و یا فروش، تاثیر بر فروش کلی بازار است. در حالی که بازار کوتاه مدت همچنان ضعف اصلی است، انتظار می رود بازار MMA به سمت پایین حرکت کند.