Follow us
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
MEK TRENDS
Mar 27, 2018

بازار متیل اتیل کتون (MEK) پس از انعطاف پذیری در سال 2017، متعادل سازی خواهد شد و موجب افزایش قیمت ها خواهد شد، در حالی که انتظار می رود بازار ایزوپروپانول آمریکا (IPA) متعادل باشد و شاید تقاضای قوی در سال 2018 افزایش یابد.

فروشندگان اروپایی از ماه ژانویه امسال بارها به آسیا فرستاده اند اما مشخص نیست که تا چه حد پنجره داوری را باز نگه می دارد.