Follow us
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
اسید استیک: روند گوناگون در بازار اصلی
Jun 19, 2018از هفته گذشته، بازار داخلی استیک اسید شروع به کاهش کرده است. امروزه قیمت های اصلی در بازارهای شرق چین و جنوب چین به میزان 150 یوان / تن کاهش یافته است، در حالی که چین شمالی در نقطه ای باقی مانده است.

در مرحله دوم، تقاضای اصلی پایین PTA نسبتا پایدار است. دیگر منابع پایین دست مانند استات و آنیدرید استیک، با فشارهای مختلف فشارهای با هزینه بالا و فروش ضعیف محصولات نهایی مواجه می شوند. شروع کارها سطوح مختلف کاهش را دارند، فقط باید ضعیف و نزولی باشند. با توجه به چشم انداز بازار، تامین کنندگان تمایل زیادی به کشتی خواهند داشت و خریداران در خرید نیز احتیاط خواهند کرد. انتظار می رود که در دوره دوم هنوز هم برای کاهش وجود داشته باشد.