Follow us
صفحه اصلی > محصولات > غیر معدنی
گوآنیدین Hyrochloride شماره CAS: 50-01-1

گوآنیدین Hyrochloride شماره CAS: 50-01-1

گوآنیدین هیدروکلراید قدرتمند، عامل chaotropic است که به طور گسترده برای تخلیص پروتئین و اسید نوکلئیک است. گوآنیدین هیدروکلراید دناتوراسیون و refolding از پروتئین نیز هست که در بهبود پلاسمیک پروتئین و جداسازي RNA مفید است. در غلظت های بالاتر این قوی denaturant شده است solubilize denatured پروتئین نامحلول مانند بدن گنجاندن گزارش. زمانی که در غلظت های پایین تر مورد استفاده، گوآنیدین هیدروکلراید مفید در ارشاد refolding denatured پروتئین اشاره کرد. گوآنیدین هیدروکلراید نیز اجازه بازگشت به فعالیت آنزیمی در گوآنیدین هیدروکلراید به عنوان گام اول با استفاده از گزارش شده است.