Follow us
صفحه اصلی > محصولات > مواد غذایی و مواد افزودنی خوراک
سدیم فلوروفسفات CAS NO: 10163-15-2

سدیم فلوروفسفات CAS NO: 10163-15-2

مونوفروفورفسفات سدیم، معمولا MFP به اختصار، یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی Na2PO3F است. MFP به طور معمول برای یک نمک بی بو، بدون رنگ و محلول در آب است. این نمک یک ماده در برخی از خمیر دندان است.