Follow us
صفحه اصلی > محصولات > مواد غذایی و مواد افزودنی خوراک
اسید بنزوئی CAS NO: 65-86-0

اسید بنزوئی CAS NO: 65-86-0

اسید بنزوئیک در مقیاس ابریشمی سفید یا کریستال مادون قرمز با کمی بنزوئین و بنزوالدئید است. این یک نوع مهم نگهدارنده های مواد غذایی است. به طور معمول به عنوان یک عامل ثابت یا نگهدارنده استفاده می شود. همچنین در پزشکی، حامل های رنگ، پلاستیک ها، نگهدارنده ها و سایر ادویه ها و تولید مواد غذایی استفاده می شود.