Follow us
صفحه اصلی > محصولات > Eco Plasticizers
دی متیل Glutarate شماره CAS: 1119-40-0

دی متیل Glutarate شماره CAS: 1119-40-0

دی متیل glutarate (انگلیسی: دی glutarate فرمول شیمیایی: C7H12O4) نوعی مانند چشم و سیستم تنفسی و پوست بدن انسان با عطر جزئی از مایع، نقطه جوش 214 ℃ (0.9 MPa) به راحتی محلول در اتر و الکل، است دارای اثر نیاز به پوشیدن لباس های حفاظتی مناسب در هنگام استفاده از، صنعت عمدتا استفاده می شود برای سنتز آلی